ייעוץ בשדה הארגוני

 

אני מציע מגוון רחב של התערבויות וסדנאות לשדה הארגוני. במהלך השנים זכיתי לעבוד עם מנהלים ועובדים בארגונים ממשלתיים, בחברות מסחריות ובעמותות. עם רבים מהם זכיתי לעבוד במסגרת התערבות ארגונית, סדנאות, ימי עיון, והשתלמויות שהעברתי. עם אחרים נפגשתי במסגרת ייעוץ אישי, הערכות ארגוניות, ליווי צוותי עבודה ומחקר ארגוני.

מומחיותי בשדה הארגוני היא רבת שנים. בעבודתי, אני משלב עבודה פסיכולוגית, הנחייה, הוראה ומחקר וכך מעניק מגוון של תפיסות וזוויות לעבודה במערכתית.

 

 

מבט אל המנהיגות

התוכנית באה במטרה לקדם ולפתח מנהיגות אצל עובדים ומנהלים בעולם הארגוני. במהלך המפגשים ננסה להתחקות אחר תפיסת התפקיד של העובדים כמנהיגים בזיקה לתפקידם המקצועי, תוך התייחסות למורכבות עבודתם. במהלך ההשתלמות אנו נעשה שימוש בכלים השלכתים, בהרצאות פרונטאליות ובאינטראקציה דינאמית. 

פיתוח מקצועי התנסותי 

ההתנסות בסדנא תאפשר למנהלים ועובדים במסגרת צוותי עבודה, ללמוד מתוך החוויות בעבודתם במערכת הארגונית: במסגרת קבוצת ההדרכה ניתן יהיה לנהל דיאלוג מעמיק במגוון סוגיות הקשורות לעבודה ברמה האישית, המקצועית והמערכתית. 

 

פיתוח צוותי עבודה בארגונים

 

ברציונאל הסדנה מונחים הצורך בקידום ההתפתחות המקצועית של צוות העובדים. ההשתלמות מכוונת לשלב בין העמקת ההבנה של ההיבטים המערכתיים,  בעולם הארגוני; לבין העצמת צוות העבדים וקידום התפתחות מקצועית. ההשתלמות מהווה חיבור בין תוכן, תהליך והתנסות, ובמסגרתה ינתן מקום מיוחד לחוויותיהם הייחודיות של העובדים בתוך הארגון.

השתלמות מתערבת לצוותים ומנהלים בארגון

פיתוח ייחודי של השתלמות לצוותים בארגונים, שבמקביל לה נקיים עבודת ייעוץ ארגוני מערכתי בארגונים ו/או עבודה פרטנית עם עובדים. התפיסה המנחה היא כי עבודה משולבת עם מנהלים ועובדים מהווים את המפתח להצלחתו של הארגון ולקידומו של העובד. התוכנית מחברת בין לימוד תיאורטי, תהליך קבוצתי של שיתוף והעצמה והתנסות בכלים לעבודה, ומתמקדת הן בחוויותיהם של המנהלים והעובדים.

 

סדנת חזון ואני מאמין

הסדנה עוסקת בחזון של מנהלים: ב'אני מאמין', בעבודת הצוות, במנהיגותם של חברי הצוות ובשיתוף הפעולה הנגזר מכך. ייעשה חיבור בין עולמם האישי של המנהלים לבין סוגיות מקצועיות העולות מן השטח. במהלך המפגשים ננסה להתחקות אחר תפיסת התפקיד של המשתתפים ממגוון נקודות מבט, בזיקה למורכבות עבודתם. נקדם שיח משותף על מגוון ההיבטים המקצועיים, תוך בניית המשגה ייחודית של החזון האישי והמקצועי שלהם בארגון ומחוצה לו. 

סדנת סיפור מקרה

ארגונים רבים מבטאים צורך בקידום הפיתוח המקצועי, בשיתוף ובלמידת העמיתים בקרב העובדים והמנהלים שלהם. הסדנה מתמקדת בחוויות הייחודיות של צוות העובדים, המנהלים ומנהלי משאבי אנוש. בסדנה, המשתתפים ילמדו ויתנסו ב'סיפורי מקרה' כתהליך הדרכה שיהפוך את חיי היום-יום לחוויה לימודית. זאת, תוך כדי הענקת כלים ליוזמה וליצירתיות בעבודה