תסכול ותוקפנות של ילדים

 

התנהגות אלימה של ילדים נובעת ממגוון רחב של סיבות, בינהן קשיים חברתיים, תחושת חוסר אונים מול דרישות בית הספר, הנמכה לימודית ומשברים רגשיים. פעמים רבות הורים חשים חוסר אונים מול התנהגות ילדיהם, המלווה בתחושות של אשמה, של צער ושל כאב. על אף שאין תחליף להדרכת הורים ולטיפול רגשי בילד, לעיתים כמה עקרונות חינוכיים ועזרה אינפורמטיבית יוכלו לעזור להורים לקדם את ילדיהם לנוכח קשיים בבית ובבית הספר. בכתבה זו ארצה לשתף אתכם הקוראים בידע טיפולי וחינוכי שיוכל לתרום לכם למצוא פתרונות להתנהגות אלימה של ילדיכם. אדגים זאת בסיפור שקרה לי לאחרונה.

​Apr 1st, 2023

יצירת שינוי בתוך בית הספר

העבודה החינוכית היא מורכבת וכוללת בחובה קשיים ואתגרים רבים.

מנהלים, יועצות בית ספר וגם פסיכולוגים נדרשים לקדם שינוי חינוכי בבית הספר. הם נדרשים לייעץ לסגל החינוכי כיצד לקדם שינוי באקלים החינוכי הכיתתי, כיצד לעזור לילד לשנות את התנהגותו ולהבין ביחד עם מורה כיצד לקדם את עבודתה החינוכית.

במאמר זה אתייחס לאופן הווצרותן של בעיות במערכות יחסים בתוך בית הספר - כיצד 'מסתבכים' דפוסי התנהגות בתוך הכיתה וכיצד ניתן לייצר שינוי חינוכי. זאת מתוך תפיסה המבחינה בין שינוי ממעלה ראשונה לבין שינוי ממעלה שניה ורואה בשינוי אקט של חשיבה יצירתית. המאמר מתמקד במאפיינים של היווצרות בעיות בבית הספר, תוך ניסיון להמשיג את דפוסי הבעיות מתוך גישתם של ואצלאוויק, ויקלנד ופיש (1979) כפי שהם באים לידי ביטוי בספר: 'שינוי – עקרונות של יצירת בעיות ופתירתן'. בהמשך המאמר, אדון גם בדרכים יצירתיות לפתרון בעיות בבית הספר. הדוגמאות מובאות מתוך עבודתי במספר בתי ספר ברחבי הארץ.

הדרכת הורים לילדים עם קשיים חברתיים

 

המטרה של הדרכת הורים היא לסייע לילד במגוון של התמודדויות וקשיים. במהלך הייעוץ ניתן דגש לתחומים השונים שמעסיקים את ההורים, למשל: קשיים בבית הספר, הפרעות קשב וריכוז, מערכת היחסים בין ההורים לילד וכו'. במהלך הייעוץ, ההורים נתרמים מהרחבת דפוסי חשיבה על ההורות שלהם, מעבודה על האקלים המשפחתי וגם מידע נוסף הנוגע לסוגיות ספיציפיות עימן הילד מתמודד, כמו לקות למידה, הפרעות קשב וריכוז, קשיים חברתיים, הפרעות התנהגות ועוד. המאמר מיועד להורים המגלים עניין להרחיב את התובנות והכלים שלהם בגידול ילדיהם. מטרת מאמר זה היא לסייע להורים לעזור לילדים המתמודדים עם קשיים חברתיים, חשים בדידות או תחושת ניכור בבית הספר. כמו כן, למאמר יש ערך רב עבור מטפלים המעוניינים להרחיב ולהעמיק בפרקטיקה של הדרכת הורים.

טיפול רגשי בילדים עם לקות למידה

 

ילדים בעלי לקות למידה מתאפיינים פעמים רבות בתחושת תסכול בתוך המשפחה וחשים מועקה רגשית וחברתית בתוך בית הספר. הורים רבים המנסים לעזור ולתמוך בילד שלהם, מדווחים על תיסכול רב לנוכח תחושת חוסר יכולת לסייע לו. תחושה מסוג זה מורגשת גם מקרב אנשי מקצוע העובדים עם ילדים, כגון: מורים, מטפלים ויועצות בית ספר. נראה שקיים קושי רב לסייע לילדים בעלי לקויות למידה, בהתמודדותם עם קשיים חברתיים ורגשיים.