ליווי תהליכים ארגוניים

אני מציע מגוון רחב של התערבויות בתחום של ליווי תהליכים ארגוניים. במהלך השנים זכיתי לעבוד עם מנהלים ועובדים בארגונים ממשלתיים, בחברות מסחריות ובעמותות. לרבים מהם הענקתי ייעוץ במסגרת התערבות ארגונית, סדנאות, ימי עיון, והשתלמויות שהעברתי. עם אחרים נפגשתי במסגרת ייעוץ אישי, הערכות ארגוניות, ליווי צוותי עבודה ומחקר ארגוני. מומחיותי בשדה הארגוני היא רבת שנים. בעבודתי, אני משלב עבודה פסיכולוגית, הנחייה, הוראה ומחקר וכך מעניק מגוון של תפיסות וזוויות לעבודה במערכתית.

​Apr 1st, 2023

ניהול מקצוענות בארגון (Talent Management)

ניהול מקצוענות בארגון כולל שימת דגש על מימוש ההון האנושי וניהול ביצועים, תוך חשיבה על מסלולי קריירה, תהליכי הערכת ביצועים, פיתוח מנהיגות והדרכת עובדים. ניהול מקצוענות (Talent Management) עוסק במיצוי הפוטנציאל של עובדים מוכשרים, לצורך הגדלת המחויבות והנכונות להשקיע ולהתאמץ למען הצלחת הארגון. עובדים אלו מוגדרים כמי שהינם קריטיים לארגון, אם בשל כישרונותיהם וניסיונם המקצועי, ואם בשל פוטנציאל הקידום שלהם במסלול הניהולי.

פיתוח וקידום למידה מקצוענית בארגון

 

פיתוח וקידום של למידה ארגונית, נובעים מתוך ההכרח להתמודד עם שינויים בסביבת הארגון, להוביל בשדה שבו הארגון פועל, לעודד חדשנות ולהתמודד עם שינויים טכנולוגיים ושינויים בצרכי הלקוחות. 

לשם כך, פיתחנו מספר תוכניות ארגוניות לקידום למידה מקצוענית בארגון, כדוגמת: קבוצות הדרכה בארגון, למידה מהצלחות, קהילה לומדת בארגון, בית מדרש ארגוני וחקר מקרה ארגוני. קידום למידה מקצוענית כוללת עידוד התפתחותן של קהילות אנשי מקצוע, והיא מחזקת את תחושת השייכות לארגון. יצירת ארגון לומד מהווה  מאמץ רב היבטים והמשכי, שיש בו הבנה של החשיבות של איכות הניהול לעתיד הארגון, וניסיון לחבר לארגון את מיטב עובדיו, לטפח אותם ולראות בהם מפתח לעתיד.

קורסים להכשרת מנהלים בארגון

 

הקורסים השונים משלבים בין חומר תיאורטי ומקצועי, לבין התנסות הנותנת דגש לחוויות, לצרכים ולאתגרים עמם נתקלים מנהלים בשטח. הכשרת המנהלים מתבצעת תוך דיון על המשמעויות המעשיות בעבודתם בתוך הארגון, בקשר עם העובדים. הַמְשָֹגָה וחיבור בין הפרקטיקה לבין התיאוריה.

הכשרת המנהלים כוללת התמקדות בהיבטים השונים של עולמם המקצועי של המנהלים, תוך הכרה בצורך של שילוב עבודה עם הובלה ופיתוח של צוותי עבודה, עם עולם הניהול. במהלך המפגשים נעניק מקום מיוחד לתובנות ביחס לאספקטים מערכתיים הכרוכים בעבודה זו. במסגרת המפגשים ננסה לאסוף ולנסח עקרונות מנחים לעבודה.