אקלים חינוכי מיטבי בכיתה

 

פרוט נושא ההשתלמות
השתלמות זו הינה סדרת מפגשים של לימוד, שיתוף וחוויה במטרה לפתח ולהעצים את עבודתו של המורה. הסדנה תתמקד בחוויותיו של המורה, תוך דיון משותף על העבודה החינוכית בתוך כותלי הכיתה. ההשתלמות באה במטרה לגעת בעולמו המקצועי של המורה, תוך שילוב בין התיאוריה לבין חוויית העבודה בבית הספר. ביחד אנו נלמד כיצד לקדם אקלים חינוכי בבית הספר, נעמיק בגורמים להגברת המוטיבציה של תלמידינו, נעסוק בסוגיות של בין מורה, תלמיד והורה ונדון בהיבטים של המורה כמנהיג המהווה חלק ממערכת החינוך.

 

מטרות ההשתלמות

  • אקלים כיתתי, תוך בחינת סוגיות של יצירת שינוי בכיתה.

  • התמודדות עם בעיות משמעת.

  • הסמכות המורית והעצמת יכולותיו ומעמדו של המורה.

  • הגברת המוטיבציה אצל התלמידים.

  • יצירת דיאלוג משותף בין מורים תלמידים והורים.

 

מסגרת המפגשים:
ההשתלמות מורכבת משני חלקים, החלק האחד יתמקד בהעברת חומר תיאורטי ומקצועי תוך דיון על המשמעויות המעשיות בעבודתם של המורים עם ילדים והורים. החלק השני מהווה סדנה הדרכתית המתמקדת בחוויות, בצרכים ובאתגרים עמם נתקלים המורים במהלך היומיום. בכל מפגש אנו נתמקד בהיבט אחד בעולמו המקצועי של המורה, תוך הכרה בצורך של שילוב עבודה חינוכית הנדרשת מהמורים, היכרות עם עולם מושגי-פסיכולוגי, ותובנות ביחס לאספקטים מערכתיים הכרוכים בעבודה זו. במסגרת המפגשים ננסה לאסוף ולנסח עקרונות מנחים לעבודה חינוכית בבית הספר. הרכב הסדנה תשלב בין תכנים לעבודה עם ילדים והורים לבין החוויה של עבודת צוות המורים ביחד, תוך הקשבה לקבוצת השווים והבנת הנרטיב של האחר.

 

תכנית לימודים – ראשי פרקים מרכזיים:
1. הסמכות המורית – המורה כמנהיג בתוך מערכת החינוך
2. גבולות והכלה – התמודדות עם בעיות משמעת

  • להכיר לילד את התנהגותו, את רגשותיו ואת יכולותיו.

  • עקביות בעבודה החינוכית – על חוקים בלתי פורמאליים בתוך הכיתה.

3. אקלים כיתה: Roles, Status & Norms -
4. מורה תלמיד והורה בשיח משותף – על דיאלוג, שיח ומשמעות
5. יצירת מוטיבציה בתוך הכיתה

  • על שלושה צרכים: הצורך בקשר ושייכות; הצורך בתחושת יכולת; והצורך באוטונומיה.

  •  מדוע אני לומד – על מוטיבצייה ללמוד, להתפתח ולגדול.