עבודה עם צוות המורים לחיזוק תלמידים מתקשים

 

ההתערבות המוצעת משלבת השתלמות לצוות המורים ועבודת ייעוץ ארגוני מערכתי לבתי ספר. התפיסה המנחה היא כי עבודה משולבת עם סגל ההוראה ועם הצוות הבין-מקצועי היא המפתח להצלחתו של בית הספר ולקידומו של התלמיד. התכנית מאגדת לימוד תיאורטי; תהליך קבוצתי של שיתוף, העצמה והתנסות בכלים לעבודה; ומתמקדת הן בחוויותיו של המורה בכיתה והן בהיבטים הרגשיים והלימודיים של התלמיד. 

 

א. ייעוץ לצוות המורים: התמודדות עם הפרעות התנהגות קשות    

השתלמות משולבת בהתייעצות שוטפת על אירועים מחיי ביה"ס שתעסוק בדרכי התמודדות עם תלמידים המוגדרים כבעלי בעיות רגשיות והתנהגותיות מורכבות. מטרתה לדון בהיבטים הרגשיים והחברתיים של ילדים מתקשים; ולהעניק למשתתפים כלים מעשיים לעבודה טיפולית, מערכתית וחינוכית עם ילדים אלו. במפגשים נעמיק בהבנת עולמו הרגשי של הילד; ננסה להבין כיצד הוא חווה את היום-יום, את יחסיו עם בני גילו, עם המבוגרים ועם המוסדות, ובתוך כך נעסוק בהיבטים חברתיים ורגשיים.

 

ב. ייעוץ לצוות הבין-מקצועי

העבודה תתמקד בייעוץ לצוות הבין-מקצועי או לצוות המוביל של בית-הספר (מה שיתקיים יחד עם מרכז הייעוץ לנוער ויתחשב בפעילותו בביה"ס בתחום). נתמקד בדילמות, בהתלבטויות ובקשיים של הצוות המצומצם, ונשלב זאת בידע תיאורטי מתורת הארגון, הפסיכולוגיה והסוציולוגיה. ננסה לאפיין את בית הספר ואת התנהלותו ולפתח יחד תכנית מערכתית להובלת שינוי, במטרה לחזק את התלמידים המתקשים ולמנוע נשירה.  לצד מפגשים סדירים עם הצוות יידרש גם קשר שוטף עם מנהלת ביה"ס ו/או בעל תפקיד מרכזי בביה"ס שישמש איש קשר לעבודה בתחום.

 מטרות ההתערבות

  • קידום ההקשבה ההדדית בתוך בית הספר.

  • הקניית כלים חינוכיים ומערכתיים לעבודה עם נוער במצוקה.

  • הבניה של מקום מכיל ובטוח לאתגרים ולקשיים העומדים לפני המורים.

  • גיבוש שפה חינוכית משותפת בסוגיות מורכבות שעמן המורים מתמודדים.

  • עבודה רב-מקצועית כמקור לחשיבה יצירתית ולהתייעלות מקצועית. בחינת חסמים ותנאים לעבודת עמיתים מיטבית.

תכנית ההתערבות – תכנים מרכזיים:

 א.   קשיים במישור החברתי ובמישור הלימודי כמעוררי חרדה – קשיים רגשיים    וחברתיים והקשר ביניהם ובין הצלחה בלימודים; תגובות רגשיות להצלחה  ולכישלון; קושי במיומנויות חברתיות ובין-אישיות בשל חולשה בהבנת רמזים  ודקויות בערוץ התקשורת המילולי או הלא מילולי.

 ב.   הרצון 'להיות כמו כולם' – תחושותיו של הילד; בדידות; 'אחֵרוּת' וניכור בחברה  הישגית; חשש מדחייה של החברה.

 ג.    דימוי עצמי – השפעה על דימויו העצמי של התלמיד. קידום אווירה שבה  התלמיד ירגיש שייכות ואחריות בכיתה.

 ד.   יצירת שינוי – על שינויים בעולם החינוך: בכיתה, בבית הספר ובחדר המורים.