מבט אל המנהיגות

 

רציונאל הסדנה

התוכנית באה מתוך מטרה לקדם ולפתח תפיסה מנהיגותית אצל עובדים ומנהלים בעולם הארגוני. במהלך המפגשים ננסה להתחקות אחר תפיסת התפקיד של העובדים כמנהיגים בזיקה לתפקידם המקצועי, תוך התייחסות למורכבות עבודתם. במהלך ההשתלמות  נקדם שיח משותף על מגוון ההיבטים המקצועיים של המשתתפים, תוך בניית המשגה משמעותית וייחודית של העמדה המנהיגותית בתוך הארגון. במהלך ההשתלמות אנו נעשה שימוש בכלים השלכתים, בהרצאות פרונטאליות ובאינטראקציה דינאמית. 

 

מטרות התוכנית

א. חקירה ולמידה מעמיקה של המושג מנהיגות במקום העבודה.

ב. היכרות עם רבדים ניהוליים בתפיסת התפקיד של המשתתפים, במטרה  לחקור ולהרחיב את מקומו של העובד בתוך הארגון.

ג.  יצירת המשגה ייחודית של המשתתפים כמנהיגים, המשגה בעלת משמעות שיכולה לסייע ב- reframing של קשיים ושל מכשולים בעבודה.

ד. גיבוש עמדה מנהיגותית משותפת בסוגיות מורכבות שהמורה נדרש        להתמודד עמן בארגון.

ה. מתן כלים מעשיים בעבור עולם העבודה.

ו. קידום והעצמה של כישורי העובד ומעמדו.

 

תוכני המפגשים

א. זהות ותפיסת תפקיד: חקירת המפגש שבין האדם לבין התפקיד שלו. הזמנה לבוננות עצמית, מודעות עצמית, ורפלקציה של המשתתפים על תפיסת התפקיד שלהם.

ב. העובד כמנהיג בתוך המערכת הארגונית: הצגתם של מודלים למנהיגות מתוך הספרות המקצועית, למידת המודלים וניתוח המשמעויות שלהם ביחס למנהיגות בעולם הארגוני.

ג. הארגון והעובד – רצונות מול מכשולים: התחקות אחר המתח בין החלומות, הרצונות  והתשוקות של המשתתפים לבין  הקשיים והמכשולים המאפיינים את עבודתם. חקירת הקשר שבין המבנה הארגוני של מקום העבודה, למקום שבו נמצאים המשתתפים ויכולתם לייצר שינויים.

ד. משתנים אישיותיים: שליטה, תפיסת עולם ומוטיבציה – מיקוד שליטה (Locus of Control); חוללות עצמית (Self efficacy); ויסות עצמי (Self regulation). על הקסם הטמון בציפייה. הערכה בלתי מותנית – עצמי אידיאלי, הגשמה עצמית.

ה. צוות כקבוצה דינאמית: עבודה בצוות – תפקידים החברתיים של העובדים בארגון ותהליכים קבוצתיים – שלבים בהתגבשות צוות.

ו. יצירת מוטיבציה במקום העבודה: ארגון ומוטיבציה – למידה, התפתחות ומוטיבציה. על שלושה צרכים: הצורך בקשר ושייכות; הצורך בתחושת יכולת; והצורך באוטונומיה. מדוע אני לומד? – למידה מתוך עניין לעומת למידה לשם הפגנת יכולת.