קורסים להכשרת מנהלים בארגון

הקורסים השונים משלבים בין חומר תיאורטי ומקצועי, לבין התנסות הנותנת דגש לחוויות, לצרכים ולאתגרים עמם נתקלים מנהלים בשטח. הכשרת המנהלים מתבצעת תוך דיון על המשמעויות המעשיות בעבודתם בתוך הארגון, בקשר עם העובדים. הַמְשָֹגָה וחיבור בין הפרקטיקה לבין התיאוריה.

הכשרת המנהלים כוללת התמקדות בהיבטים השונים של עולמם המקצועי של המנהלים, תוך הכרה בצורך של שילוב עבודה עם הובלה ופיתוח של צוותי עבודה, עם עולם הניהול. במהלך המפגשים נעניק מקום מיוחד לתובנות ביחס לאספקטים מערכתיים הכרוכים בעבודה זו. במסגרת המפגשים ננסה לאסוף ולנסח עקרונות מנחים לעבודה.

 

 

קריאת המפה הארגונית

הקורס עוסק בפיתוח יכולת לניתוח מבנה הארגון, תוך התיחסות לתפקיד הדרג התומך, הדרג הניהולי ולהתמקמותם בתוך הארגון. 

הקורס יכלול היכרות עם תרבויות ארגוניות שונות ומבנים ארגוניים מעולמם של המשתתפים, תוך הבנת המאפיינים הייחודיים של הארגון שבתוכו המנהלים עובדים. 

ניהול זמן וניהול עצמי 

 המפגשים יתמקדו בתיעדוף נכון של משימות, בארגון נכון של לוח זמנים ובתהליכי קבלת החלטות. הלמידה תכלול היכרות עם כלי ניהול, לביצוע יעיל של משימות, פרויקטים, מעקב ובקרה. כמו כן, המפגשים יעסקו ביכולת של כל משתתף להכיר את טווח הקשב שלו ולפתח יכולת גבוהה יותר למיקוד הקשב. לכך תתווסף למידת מודלים של כלי ניהול וניתוח המשמעויות שלהם ביחס לעבודתם של המנהלים בארגון.

פיתוח אינטליגנציה רגשית ניהולית

 

הסדנה תסייע למשתתפים לפתח אניטלגנציה רגשית, אמפטיה והבנה מעמיקה של האחר. הבנת הצרכים של האחר וקריאה בין השורות, היא מרכיב משמעותי בעבודת הניהול ומסייעת ליכולת להניע עובדים ולקדם מוטיבציה. הסדנה כוללת תרגילים להעצמת היכולות לקרוא את הכוונות והרגשות של הזולת, לפתח תיאוריה של חשיבה (Theory of mind) ולהמשיג זאת לכדי תובנות ארגוניות.  

חניכה והדרכה בתפקיד הניהול

היכרות עם מודלים שונים של חניכה, תוך התאמה למאפייני הארגון ולצרכיו. יוצג המודל הרב ממדי להיוועצות משתנה. תערך היכרות והבחנה בין המושגים: הדרכה, היוועצות, חניכה ועוד. לכך מתווספים סוגים שונים של היוועצות בהקשרים שונים, תוך התאמה לשלב ולצרכים של העובד המקבל את החניכה.

מזהות אישית לזהות מקצועית

 הקורס עוסק בתפיסת קריירה, סוגיות של משמעות, התפתחות מקצועית לאורך השנים ובחירה מקצועית. התפתחות של זהות המנהל בארגון, תוך הבנה כיצד העשייה המקצועית מושפעת מהאישיות ומההיסטוריה של האדם. זאת, תוך כדי נגיעה בסוגיה: כיצד מי שאני כאדם הוביל אותי לבחירות המקצועיות שלי. הקורס יתיחס לסוגיות כמו: המשגת תפקיד המנהל בשטח, ניתוח עיסוקים, זהות פרופסיונאלית של המנהל והגדרת העצמי כחלק מהתפקיד.

קידום מוטיבציה בעבודה

כיצד עובדים עם עובדים המגלים מוטיבציה נמוכה בעבודה? 

הקורס יעניק היכרות עם עקרונות שונים להחדרת מוטיבציה: פנימית, חיצונית, תוך בניית דימוי עצמי חיובי. הקורס יעניק כלים לקדם שינוי אצל העובדים באמצעות למידת העקרונות של הראיון המוטיבציוני (Motivational Interview).

חקירת האמביוולנטיות של העובד כלפי הארגון, הבהרת החסרונות של המצב הקיים, אל מול היתרונות של השינוי הרצוי.