אבחון פסיכולוגי נועד להכיר לעומק את יכולותיו ואת אישיותו של האדם כמו גם את התכנים המעסיקים או מטרידים אותו. אבחון פסיכולוגי לילדים יכול לסייע לזהות את הקשיים ואת המצוקות של הילד. האבחון יכול לעזור להבין את הגורמים למצוקה וללמד את ההורים על התכנים המעסיקים את הילד. כמו כן, האבחון עשוי להצביע על מגוון הכישורים והיכולות של הילד ובכך לתרום בהבנת יכולותו של הילד להתמודד עם האתגרים השונים בסביבה שלו.

מתי להסתייע באבחון פסיכולוגי?

אבחון פסיכולוגי עשוי לסייע להורים ללמוד כיצד ניתן לסייע למגוון קשיים ובעיות עימן הילד עשוי להתמודד. כך למשל, כדאי להסתייע באבחון פסיכולוגי כאשר הילד חש שלא בנוח בתוך בית הספר, כאשר הוא חש דחוי על ידי בני גילו או כאשר הוא מתקשה להתפנות רגשית ללמידה. אבחון פסיכולוגי עשוי גם לסייע לזהות סיבות לקשיים בתוך המשפחה, כגון: ריבוי קונפליקטים בתוך הבית, אמירות קשות של הילד המעידות על יאוש ומלנכוליות, הסתגרות והתבודדות קיצונית של הילד, העדר שמחת חיים, התפרצויות זעם ועוד. האבחון הפסיכולוגי יכול גם לסייע להחליט לגבי מסגרת הלימודים המתאימה עבור הילד ועבור סוג הטיפול הרגשי הנכון עבורו. 

 

מה האבחון הפסיכולוגי כולל?

לאבחון הפסיכולוגי יש שני חלקים מרכזיים. החלק האחד בוחן את הכישורים ואת היכולות של הילד ואילו החלק האחר בוחן את עולמו הרגשי של הילד.

בחינת כישוריו של הילד: דגש מיוחד מושם על התפקוד האינטלקטואלי של הילד, במטרה לזהות את הפוטנציאל השכלי שלו. במסגרת זו, ניתן ללמוד על כישורים כגון: היכולת לדלות ידע מהסביבה, להבין סיטואציות יום יומיות, להיות מסוגל לבצע הכללות, להבין יחסי סיבה ותוצאה, להבחין בפרטים, להפריד בין עיקר לטפל וכו'. במהלך חלק זה, המאבחן מתיחס לא רק לתוצאות המבחנים, אלא גם לתהליך של הילד בהתמודדותו עם בעיות ולאופן שבו הילד מגיע לפתרונות ומתקן טעויות.

החלק הרגשי של האבחון: החלק האחר שם דגש על ההיבטים הרגשיים. תוך היכרות מעמיקה עם יכולות ההתמודדות של הילד, עם התכנים המעסיקים אותו ועם יחסו לסביבה, כגון: התנהלות בין אישית, חרדות ולחצים, מצבי רוח, וויסות רגשי, הבנת סיטואציות חברתיות, יחס לתוקפנות וסגנון התמודדות. לאבחון פסיכולוגי יש ערך ייחודי בזיהוי העזרה הנכונה עבור הילד. ילדים לא תמיד מודעים לסיבות המביאות אותם לתחושת מצוקה ופעמים רבות הם מתקשים להעניק מילים לחוויות שלהם. האבחון הפסיכולוגי מאפשר ללמוד על עולמו הפנימי של הילד במגוון כלים השלכתיים, המלמדים גם על התכנים הסמויים והלא מדוברים.