פיתוח וקידום למידה מקצוענית בארגון

 

פיתוח וקידום של למידה ארגונית, נובעים מתוך ההכרח להתמודד עם שינויים בסביבת הארגון, להוביל בשדה שבו הארגון פועל, לעודד חדשנות ולהתמודד עם שינויים טכנולוגיים ושינויים בצרכי הלקוחות. 

לשם כך, פיתחנו מספר תוכניות ארגוניות לקידום למידה מקצוענית בארגון, כדוגמת: קבוצות הדרכה בארגון, למידה מהצלחות, קהילה לומדת בארגון, בית מדרש ארגוני וחקר מקרה ארגוני. קידום למידה מקצוענית כוללת עידוד התפתחותן של קהילות אנשי מקצוע, והיא מחזקת את תחושת השייכות לארגון. יצירת ארגון לומד מהווה  מאמץ רב היבטים והמשכי, שיש בו הבנה של החשיבות של איכות הניהול לעתיד הארגון, וניסיון לחבר לארגון את מיטב עובדיו, לטפח אותם ולראות בהם מפתח לעתיד.

 

 

למידה מהצלחות

למידה מהצלחות יוצרת מנוף ארגוני, בכך שהיא מסיטה את המיקוד מהכישלונות ומזככת את הלמידה הארגונית. גישה זו עשויה לשפר את תהליך הפקת הלקחים האישי והארגוני של העובדים ולהסיט את הזרקור מחיפוש אחר אשמים לעבר ניהול תהליכי שיפור אישיים וארגוניים, תוך עידוד היכולת לשיתוף פעולה בין מקצועי והעצמה הדדית.

קהילה לומדת בארגון 

 תהליך למידה ארגוני מסוג זה, נעשה באמצעות הנחיית עמיתים, והוא  מבוסס על למידה שוויונית משותפת בין העובדים הלומדים. היא מאפשרת רוטציה בקבלת האחריות הקבוצתית, בהנחיה ובניהול הלמידה, תוך שימוש במתודות של קריאת טקסטים, סימולציות, ומשחקי תפקידים.

 

פיתוח למידה והתפתחות מקצועית בארגון

 

התכנית מזמנת למשתתפיה התנסות באתגרים הנוגעים לחקירה, ללמידה ולהתפתחות במקצועיותם. התכנית מכוונת לעובדים ולמנהלים ומעניקה דגש מיוחד להעצמת הפוטנציאל הקיים בעובדים מקצוענים כגון: ניהול קריירה של עובדים בעלי פוטנציאל להצטיינות, חיזוק תחושת השייכות למקום העבודה, ומתן דגש מרכזי לרישות החברתי והמקצועי שבין העובדים.

חקר מקרה בארגון

החקר מקרה בארגון – למידה סביב אירועים וסיפורי מקרה מבוססת על ההנחה שלעיתים קרובות יש צורך לטפל בבעיות ייחודיות העולות מן השטח. בעבודה על דילמות ומקרים ספציפיים משתקפים הצרכים האמיתיים של העובדים בזמן ספציפי. באמצעות עבודה על חקרי מקרה, ניתן לעודד תהליכי רפלקציה ולהעשיר את רפרטואר התגובות של העובד.

בית מדרש ארגוני

בית מדרש ארגוני, הוא מקום שבו לומדים טקסטים מקצועיים או ניהוליים רלוונטיים בקבוצה או בזוגות, מתוך שילוב בין תובנות העולות מן הטקסט לבין תובנותיהם של השותפים ללימוד. תהליך למידה זה, נותן דגש מרכזי לשיח המאפשר מרחב מוגן, הפרייה הדדית ופיתוח האחריות אישית של הלומדים.

קבוצות הדרכה בארגון

 צוות היועצים יציע תוכנית ללימוד בקבוצות הדרכה קטנות יאפשר לעובדים ללמוד על יכולותיהם בתחום המומחיות שלהם, באופן המחבר רכישת ידע נחוץ עם למידה חווייתית דרך התנסות קונקרטית. כמו כן, שמירה על מבנה של קבוצת עמיתים לומדת תוכל לספק מרחב בטוח ללמידה ולהתפתחות מקצועית.