ניהול כשרונות בארגון (Talent Management)

ניהול כשרונות בארגון כוללת שימת דגש על מימוש ההון האנושי וניהול ביצועים, תוך חשיבה על מסלולי קריירה, תהליכי הערכת ביצועים, פיתוח מנהיגות והדרכת עובדים. ניהול מקצוענות (Talent Management) עוסק במיצוי הפוטנציאל של עובדים מוכשרים, לצורך הגדלת המחויבות והנכונות להשקיע ולהתאמץ למען הצלחת הארגון. עובדים אלו מוגדרים כמי שהינם קריטיים לארגון, אם בשל כישרונותיהם וניסיונם המקצועי, ואם בשל פוטנציאל הקידום שלהם במסלול הניהולי.

 

 

זיהוי עובדים בעלי פוטנציאל מקצועי

 תהליך זיהוי עובדים בעלי פוטנציאל, יעשה במספר שלבים:

בשלב הראשון צוות היועצים יערוך  אבחון לצרכי המערכת והגדרת זהותו של העובד המקצוען בארגון. לשם כך,  צוות היועצים יחתור לגיבוש קבוצת מיקוד שתכלול נציגות של כלל מגזרי העבודה בארגון, כגון נציגות של ההנהלה, של משאבי האנוש, של העובדים ועוד. במקביל צוות היועצים יבצע מספר ראיונות עומק ותצפיות.

ב. התוצר האבחוני יתן מענה לשאלות הנוגעות לקריטריונים לזהותו של העובד המקצוען בארגון, לפיתוח אפקטיבי של העובד המקצוען ולדרך המומלצת לשמר עובדים אלו בארגון?

ג. צוות היועצים יבנה כלי למיון ולבחירה של העובדים שישתתפו בתוכנית.

 

תוכנית לחניכה אישית 

על מנת למצות את הפוטנציאל הטמון בעובד, הוא זקוק לתמיכה מתמשכת לאורך התפתחותו המקצועית. בשיתוף עם בעלי תפקידים מהארגון, היועצים יפתחו תוכנית מתמשכת  לחניכה אישית עבור העובדים שזוהו כבעלי פוטנציאל מקצועני. תהליך חניכה אישית יתבצע במגוון אופנים, בהם: א. למידה ממהלך עבודתו של מנטור מנוסה בעל תפקיד זהה לעובד הצעיר. ב. הדרכה אישית של אדם המתמחה בתהליכי חניכה, כגון חונך מצוות ההנהלה או ממשאבי האנוש.  

 

תוכנית לניהול קריירה ארוכת טווח

 ניהול קריירה של העובד המקצוען הוא תהליך מתמשך, הדורש הצבת מטרות פרטניות קצרות וארוכות טווח, בניית תוכנית להשגת המטרות הללו והערכות מחודשות ותיקונים על בסיס המידע והניסיון המצטבר עם השנים.הרציונאל הטמון בניהול הקריירה של העובד, היא שעובדים בעלי מטרה ברורה ומגובשת העולה בקנה אחד עם מטרותיו המערכתיות של הארגון, יחושו נאמנות ושייכות רבה יותר למקום העבודה, יהיו בעלי סיכויים גבוהים יותר להשיג את יעדיהם האישיים, לקדם את הארגון בו הם עובדים, ויוכלו לעבוד ביעילות רבה יותר.

עידוד תהליכי למידה בארגון

 קיים מגוון רחב של תהליכים העשויים לתרום להתפתחות וללמידה של עובדים ומנהלים בארגון. מתוך הבנת הצרכים של הארגון ושל האתגרים המרכזיים עמם הוא מתמודד, צוות היועצים יעודד שימוש בתהליכי התפתחות ולמידה הכוללים בתוכם אינטראקציה בין אישית, חיזוק תחושת השייכות למקום העבודה וכן חיזוק השייכות הקבוצתית והקהילתיות בין העובדים. להלן נציג מספר מתודות מומלצות העשויות לתרום להמשך תהליך ההתפתחות והלמידה של העובדים המצטיינים.

 

העצמת הפוטנציאל הקיים בעובדים מקצוענים

ארגונים רבים מתמודדים עם אתגרים מבניים, המצריכים עובדים המצטיינים בתחום הניהולי, לצד בעלי הצטיינות בעבודה המקצועית. בהיבט הניהולי, יש צורך בעובדים בעלי יכולת לנהל בתנאי אי וודאות, בעלי  יכולת השפעה, רגישות בין-אישית, עמדת מעורבות ועניין בפיתוח הדור הצעיר. בהיבט המקצועי, יש צורך בעובדים בעלי מיומנות מקצועית גבוהה, תחושת יכולת, ידע וכישורים מקצועיים. מכאן עולה חשיבות ביצירת רצף של התנסויות לימודיות לעובדים ומנהלים המעורבים במשימות של הובלה מקצועית או נושאים עיניהם לקראתן