לקויות למידה 
 

לקות למידה היא תסמונת התפתחותית המפריעה לאדם לרכוש מיומנויות למידה ולתת להם ביטוי בהתאם למצופה ממנת המשכל ומהכישורים השכליים. לקויות למידה כוללת מגוון רחב של מאפיינים המשפיעים על מיומנויות למידה. ניתן לחלק את סוגי הלקויות על פי ההיבט התפקודי. כך, ניתן להבחין בין לקות בקריאה, בכתיבה ובחשבון.
 

סוגים שונים של לקויות למידה

לקות בקריאה מכונה דיסלקציה. ילד המאובחן כבעל דיסלקציה עשוי להתקשה
ללמוד את אבני היסוד של הקריאה בהיותו בכיתה א'. בהמשך לימודיו, עשוי הילד
להתאפיין בקריאה מצרפת, בקריאה איטית ובליקויים באוטומטיזציה של הקריאה.
דיסלקציה מתמקדת בקושי בקריאה טכנית, בפיענוח הקוד הגראפי ובקישור שבין
המילה הכתובה לבין הצלילים. לקות בכתיבה מכונה דיסגרפיה. ילד המאובחן כבעל
דיסגרפיה עשוי להתקשות בהתליך הכתיבה, המתבטא בקושי ברכישת הכתיבה,
בכתב יד בלתי קריא, במאמץ יתר בעת כתיבה ובשגיאות כתיב רבות.
לקות בחשבון ניקראת דיסקלקוליה. ילדים בעלי דיסקלקוליה סובלים מתפיסה
לקויה של מספרים ומתקשים להבין את מושג המספר, להשוות בין גדלים מספריים
ומגלים קושי באוטומטיזציה של תהליכי החשבון.

על אף החלוקה לשלוש הבחנות מרכזיות אלו, יש מגוון רחב מאוד של לקויות למידה
ופרופיל הלקות הוא ייחודי לכל אדם ואדם. לפיכך, גם דרכי ההתמודדות עם
הלקות הם ייחודיים לחוזקות, ליכולות ולקשיים שלו ויש להם ביטוי שונה בבית
ובבית הספר.

במסגרת בית הספר, לקות הלמידה מעמידה את הילד אל מול אתגר יום יומי ודורשת

ממנו להתמודד עם קשיים לימודיים, חברתיים ורגשיים. נוסף לכך, ללקות הלמידה

עשויים להיות ביטויים רבים גם לתפקודים השונים בבית ולקשר עם בני המשפחה. 
 

אבחון וטיפול לקויות למידה

אבחון וזיהוי של לקות הלמידה הם הכרחיים על מנת לסייע לילד להתמודד עם הקשיים הלימודיים שלו. לשם כך, יש לעבוד בשני ערוצים במקביל: ניתן לעזור לילד להתמודד באופן נקודתי עם הלקות שלו ולשפר את יכולותיו באמצעות התמודדות ישירה עם הקושי. בד בבד, ניתן ללמד את הילד לפצות על לקות הלמידה, באמצעות הכישורים החזקים שלו ובכך לעקוף את הקשיים. אבחון פסיכודידקטי עשוי להעניק מיפוי של הקשיים והיכולות של הילד ובכך לסייע במציאת הטיפול הנכון. ילד בעל לקות למידה שאינו מאובחן, עשוי לסבול מקשיים רגשיים רבים כגון: תסכול, דימוי עצמי פגוע ותחושת יכולת נמוכה.

השלכות רגשיות של לקות הלמידה: ללקות הלמידה עשויים להיות השלכות על הדימוי העצמי ועל מצב הרוח של הילד ולגרום לילד להמנע מלקחת חלק פעיל בתהליך הלמידה. לקות למידה עשויה גם להשפיע על מערכת היחסים בתוך המשפחה ולייצר מתיחות בין הילד לבין הוריו. לכן חשוב לסייע לילד להתמודד עם ההשלכות הרגשיות של הלקות. טיפול רגשי והדרכת הורים עשויים לסייע לילד להתמודד עם תחושת התסכול המלווה את הלקות, עם פגיעה בדימוי העצמי ולסייע לילד לרכוש תחושת יכולת בהתמודדותו עם הקשיים המלווים את הלקות.