סדנאות בתחום החינוך

 

אני מציע מגוון רחב של סדנאות והרצאות לשדה החינוך. במהלך השנים זכיתי לעבוד עם מנהלים, מורים, מחנכים, מפקחים, משרד החינוך, קרנות ועמותות חינוכיות - שלוקחים חלק מרכזי בחינוך ילדינו. עם רבים מהם זכיתי לעבוד במסגרת סדנאות, ימי עיון, והשתלמויות שהעברתי. עם אחרים נפגשתי במסגרת ייעוץ אישי, הערכות ארגוניות, ליווי צוותי עבודה ומחקר חינוכי.

מומחיותי בשדה החינוך היא רבת שנים. בעבודתי בזירת החינוך, אני משלב עבודה פסיכולוגית, הנחייה, הוראה ומחקר וכך מעניק מגוון של תפיסות וזוויות לעבודה במערכת החינוך.

 

 

מורה מביט באופק-כלים למנהיגות כיתתית

פיתוח והעצמת מורים במפגשים של לימוד, שיתוף וחוויה. נביט בתלמידי הכיתה מבעד למשקפי הפסיכולוגיה הדינאמית, נלמד כלים להיות מורים- מטפלים, נבין את השפעתם של משתנים אישיותיים על פעולותינו, נעמיק בגורמים להגברת המוטיבציה שלנו ושל תלמידינו, נעסוק בסוגיית יצירת שינוי בכיתה ונדון בהיבטים של המורה כמנהיג המהווה חלק ממערכת החינוך. 

 

היבטים רגשיים של לקויות למידה 

השתלמות למטפלים, עובדים סוציאליים ואנשי חינוך. נדון בהיבטים רגשיים וחברתיים של ילדים עם ליקויי למידה ונעניק למשתתפים כלים מעשיים לעבודה טיפולית, מערכתית וחינוכית עם ילדים אלו. נעמיק את ההבנה על עולמו הרגשי של הנער, ננסה להבין כיצד הוא חווה את היום יום, את יחסיו עם בני גילו, עם המבוגרים והמוסדות, תוך כדי העמקה במיומנויות חברתיות ורגשיות. נשלב בין לימוד תיאורטי לשיתוף ולהתמודדות עם אירועים מחיי העבודה של המשתתפים. 

 

השתלמות מתערבת בשדה החינוך

פיתוח ייחודי של השתלמות לצוות בית ספר, שבמקביל לה נקיים עבודת ייעוץ ארגוני מערכתי לבית ספר ו/או עבודה פרטנית עם תלמידים. התפיסה המנחה היא כי עבודה משולבת עם סגל ההוראה והתלמידים מהווים את המפתח להצלחתו של בית הספר ולקידומו של התלמיד. התוכנית מחברת בין לימוד תיאורטי, תהליך קבוצתי של שיתוף והעצמה והתנסות בכלים לעבודה, ומתמקדת הן בחוויותיו של המורה בכיתה והן במצבם הרגשי והלימודי של תלמידיו.

קולו של בית ספר בקהילתו

תוכניות מגוונות לפיתוח קולו הייחודי של בית ספר – עיסוק ב"אני מאמין", קידום תוכנית הערכה פנימית והיענות לאתגרים הייחודיים לכל בית ספר. כל זאת תוך דגש על התפר שבין הארגון לסביבתו – היחסים עם ועדות הורים, מערכת החינוך, גורמים בעירייה וארגונים מרכזיים בשדה החינוך

במיוחד עבור החינוך המיוחד

פיתוח, קידום והעצמת עבודתן של מורות החינוך המיוחד על ידי סדנא התנסותית ותיאורטית המתמקדת בחוויות, בצרכים ובאתגרים עמם נתקלות המורות במהלך היומיום ועל ידי היכרות עם עולם מושגי- פסיכולוגי. במסגרת המפגשים נאסוף וננסח עקרונות עבודה, ונשאף ליצירת "תורה שבכתב" בתחום ייחודי זה, הדורש הבנה חינוכית, פסיכולוגית ומערכתית. 

 

המורה כמטפל

הענקת כלים טיפוליים למורים בעבודתם החינוכית, תוך התמקדות בחוויות מחיי העבודה של המשתתפים. נכיר ונתנסה מיומנויות להכלה, שיקוף, פרשנות והחזקה, נעסוק בסוגיות של אגרסיה ותוקפנות, החיים הקבוצתיים והיחסים המשולשים של הורה, מורה ותלמיד.